Hoe Bijlesplein de kansenongelijkheid verkleint

Onze missie is: kansenongelijkheid verkleinen en zoveel mogelijk scholen hierbij helpen. We denken écht dat we een simpele, goedkope en effectieve oplossing hebben voor scholen. Het voelt een beetje in de categorie “Wij van WC-eend”. Want we zijn inderdaad een commerciële partij die haar product onder de aandacht brengt. Maar wel oprecht met de missie om de kansenongelijkheid in het onderwijs te verkleinen. Waarom dit belangrijk is en hoe Bijlesplein hier een bijdrage aan kan leveren, lees je hieronder.

Kansenongelijkheid = Leerlingen of studenten met dezelfde talenten krijgen niet dezelfde kansen.

Oorzaken kansenongelijkheid

Er zijn meerdere oorzaken* die ervoor zorgen dat niet alle leerlingen dezelfde kansen krijgen in het onderwijs.

Download onze whitepaper

over kansenongelijkheid in het onderwijs

Wij geven om jouw data. Lees ons privacybeleid.

  • Invloed uit de samenleving. Bijvoorbeeld het onderwijssysteem waarbij wordt besloten welk onderwijsniveau een 12-jarige gaat volgen. Dat is soms te vroeg. Of dat kinderen uit dezelfde wijk met een vergelijkbare sociaaleconomische achtergrond bij elkaar in de klas komen. Vooral in kansarme wijken kan dit negatieve gevolgen hebben.
  • Invloed van school. In het Nederlandse onderwijssysteem overheersen de cultuur en normen van de middenklasse – en hogere klasse. Daardoor is het voor kinderen uit een lagere sociaaleconomische klasse vaak moeilijker om hun weg te vinden in het schoolsysteem. Bijvoorbeeld omdat zij thuis of van leeftijdsgenoten op straat andere regels hebben geleerd.
  • Invloed van kinderen zelf. De intelligentie, motivatie om te leren, gezondheid en het zelfvertrouwen van kinderen beïnvloeden hun kansen op school. Voor jongeren met een andere culturele achtergrond is dat soms moeilijker omdat zij verschillende culturele invloeden ervaren.
  • Mogelijkheden van ouders. Het hangt bijvoorbeeld af van hun onderwijsniveau, het netwerk en de steun die zij krijgen van vrienden en familie. Maar ook welke (financiële) mogelijkheden zij hebben om te helpen bij schoolwerk.
  • Samenhang tussen factoren. Bovenstaande factoren zijn van invloed op elkaar of hangen met elkaar samen. Het aanpakken van kansenongelijkheid in het onderwijs heeft daarom een integrale aanpak nodig.

Waar Bijlesplein een rol in kan spelen is het stuk waar ouders beperkte mogelijkheden hebben om hun kinderen te helpen. Bijlesplein:

Netwerk
Biedt toegang tot een netwerk met leerlingen die kunnen helpen met huiswerk en bijles
Financieel
Afhankelijk van de keuzes van school is deze ondersteuning niet duur of zelfs gratis

Bied gratis of tegen een laag tarief bijles aan tussen leerlingen onderling

We begrijpen dat je als onderwijsinstelling kiest voor commerciële bijlesaanbieders. Want ja, je zit al krap in je capaciteit. Maar, niet alle ouders kunnen dat betalen. Terwijl je als school ook verantwoordelijkheid hebt als het gaat om kansenongelijkheid. Het kan anders.

Wat nou als je een platform hebt waarbij je vraag en aanbod van bijles tussen leerlingen onderling samenbrengt. Leerlingen die bijles willen, zoeken een medeleerling die deze les aanbiedt.

Dat heeft 5 belangrijke voordelen:

  • het tarief is vele malen lager dan met een commerciële partij (als school kun je zelfs kiezen dit deels gratis aan te bieden)
  • uit onderzoek is gebleken dat tutoring tussen leerlingen onderling veel effectiever is
  • leerlingen die bijles geven doen waardevolle ervaring op
  • als school heb je veel minder administratielast over de bijlessen, die tijd kun je besteden aan de kwaliteit van het onderwijs
  • het is een kant-en-klaar platform, binnen 1 dag online

Wil je meer weten over hoe het werkt en hoe bijdraagt aan kansengelijkheid? Neem contact met ons op.

*Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Waarom Bijlesplein?

Binnen 1 dag online
Stimuleert leerplezier
Overzichtelijk en goedkoop
Valt onder NPO-gelden
Maatwerk mogelijk

Als onderwijsinstelling wil je de vraag naar bijles zelf regelen om een goed alternatief te bieden voor commerciële bijlesaanbieders. Het heeft meerdere voordelen wanneer leerlingen en studenten zelf elkaar na lestijd helpen. Meer leerplezier, eigenaarschap van het eigen leren en sociale binding met elkaar. Inmiddels is bewezen dat het een positief effect heeft wanneer leerlingen van elkaar leren. Artikel over kansengelijkheid.

Kansongelijkheid

Als onderwijsinstelling heb je ook een verantwoordelijkheid als het gaat om kansongelijkheid. Commerciële bijles is alleen bereikbaar voor ouders met een goed inkomen. Met Bijlesplein stimuleer je bijles tegen een laag tarief. Het is een kant-en-klaar platform waar leerlingen en studenten een mede-scholier kunnen vinden voor bijles en waar de leerlingen en studenten hun diensten kunnen aanbieden.